• 1

Машина за обликување на статички притисок

  • Static Pressure Automatic Moulding Machine

    Статичен притисок машина за автоматско обликување

    Статички калапи технички се однесува на проток на воздух со хидрауличен мулти-клип стискаш набивање технологија, според тежината на набивање, може да избере само хидрауличен мулти-клип стискаш набивање или проток на воздух и хидрауличен мулти-клипен стискаш набивање.