• 1

Контрола на квалитет

Контрола на квалитет

 Контрола на квалитет на колба

4
3
7

Извештаите се фокусираат на сите димензии, вклучувајќи ги и димензиите на составните делови

Инспекција на цврстина и димензија на компонентите на детето.

Испитување на металографската структура и цврстина

Испитување и анализа

3

Цврстина на истегнување

1

Тест за песок

2

Микроскопско испитување на структурата и распределбата на снегулките заедно со мерење на големината на зрната.

Quality Control
Quality Control2
Quality Control1