• 1

Производство

Производство

Ние сме прецизни во нашата работа, одржуваме висок квалитет и конзистентно производство. купивме напредна ЦНЦ машина и опрема за инспекција за да обезбедиме производи со висок квалитет, преку интензивно проучување и континуирана обука за подобрување на професионалниот квалитет на персоналот.

 Талентите се основниот елемент на развојот на компанијата, конкуренцијата меѓу компанијата е конкуренција на таленти во финалната анализа. Sofiq Machinery отсекогаш се придржувал кон човековиот ориентиран концепт за техничка водилка, преку воведување и обука на таленти за градење солиден тим со основна конкурентност.