• 1

Хоризонтална линија за обликување без колкови